ข่าวสังคม » ชุมชนปลากะตักพัฒนา นำเสนอปัญหาต่อ รมว.เกษตรฯ

ชุมชนปลากะตักพัฒนา นำเสนอปัญหาต่อ รมว.เกษตรฯ

3 เมษายน 2023
115   0

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ที่ชุมชนปลากะตักพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ให้การต้อนรันนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาพบปะรับฟังปัญหาของชาวชุมชนและเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต โดยเฉพาะการพัฒนาการประกอบอาชีพต้มปลากะตัก ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่

และปัญหาเรื่องไฟฟ้าน้ำประปา เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนอยู่ในพื้นที่ นสล. ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีระชัย ไถนาเตียว ประธานชุมชนปลากะตักพัฒนาจังหวัดภูเก็ต นายสินชัย รู้เพราะจีน ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.), ร่วมนำเสนอปัญหา

​โดยตัวแทนชุมชน ได้นำเสนอปัญหาของการประกอบอาชีพปลากะตัก ว่า ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ชาวชุมชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมาก แม้ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนอกจากขายปลาสด และยังได้รับงบประมาณจากกรมประมง เพื่อมาใช้พัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องตลาด เพราะยังค่อนข้างน้อยอยู่ ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาได้เอง, ปัญหาการจับปลากะตัก ด้วยติดขัดเรื่องของเขตทำการประมง และต้องการยกระดับหีบห่อหรือแพ็คเก็จจิ้งให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ รวมไปถึงอยากให้ช่วยเหลือในเรื่องของไฟฟ้า และน้ำประปา เพราะที่ผ่านมาต้องใช้ไฟฟ้าที่ราคาสูง เนื่องจากไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของตัวเอง จึงอยากให้ช่วยในเรื่องนี้ เพราะพื้นที่ที่อยู่อาศัยนั้น เป็นที่นสล. ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ว่า ฯ ที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ

​​ขณะที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการพูดคุยกับชาวบ้านว่า เพื่อมารับฟังปัญหา ชี้แจงแนวทางและการให้ความช่วยเหลือของกรมประมงให้ชาวบ้านได้รับทราบ ว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนประมงอย่างไรบ้าง ส่วนปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ จะประสานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและหาแนวทางหารแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

error: Content is protected !!