ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลวิชิต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

10 เมษายน 2023
188   0

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ที่วัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นพระอุปัชฌาย์ นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม

โดยโครงการฯนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2566 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงให้ตนเองห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง และเมื่อได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนต่างๆ แล้ว ยังจะสามารถนำหลักธรรมคำสอนต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้อีกด้วย

error: Content is protected !!