ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลวิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง

22 เมษายน 2023
134   0

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง นำโดยนายเนติกรณ์ ชูเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านนา

ในโอกาสเข้าศึกษาภายใต้โครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในประเด็นการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต โดยได้มีการแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต โดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

พร้อมทั้งได้มีการซักถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น การนำคณะศึกษาดูงานฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต เดินทางไปยังบริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 เพื่อเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต ในการดำเนินงานส่วนต่างๆ อาทิ การทำถ่านกะลาอัดแท่ง การเผาถ่านจากไม้เหลือใช้ การทำอาหารอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การหมักปุ๋ย และส่วนอื่นๆของพื้นที่ และเยี่ยมชมศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม ศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจรอีกด้วย

error: Content is protected !!