ข่าวสังคม » พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลาสิกขาของสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลาสิกขาของสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

24 เมษายน 2023
234   0

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ที่วัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลาสิกขาสามเณร 27 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 โดยมีนายวิเศษ สบายจิตต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองสามเณรเข้าร่วม

error: Content is protected !!