ข่าวสังคม » สภาทนายความภูเก็ต ขอเพิ่มทนายอาสา ต่อ กมธ.กฎหมายการยุติธรรมฯ วุฒิสภา

สภาทนายความภูเก็ต ขอเพิ่มทนายอาสา ต่อ กมธ.กฎหมายการยุติธรรมฯ วุฒิสภา

4 พฤษภาคม 2023
249   0

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 18/9 หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดยพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานและคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนางรุ่งนภา พุฒแก้ว ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต และทนายความอาสา

กรณีการปฎิบัติงานของทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ทั้งนี้เพื่อพัฒนากลไก และวิธีการปฏิบัติงานทนายความอาสา และการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเท่าเทียมแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และสถานีตำรวจภูธรป่าตองโดยให้การช่วยเหลือทางกฏหมายและให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในการประชุมครั้งนี้ สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอ ความต้องการเพิ่มจำนวนทนายอาสา ประจำสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีก 3 แห่ง ได้แก่ สภ.ฉลอง, สภ.วิชิต และ สภ.ถลาง เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในจังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลาย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนมาก เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

ซึ่งสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต  มีศักยภาพที่จะสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับชาวต่างชาติได้  เช่น อุบัติเหตุ ข้อกฎหมาย การเช่ารถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับบริการด้วย เพราะการใช้บริการทนายความอาสาจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทำให้ประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์โดยตรง ขณะเดียวกันยังได้มีการเสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับทนายอาสาที่มาปฎิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของทนายด้วย

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคณะกรรมาธิการฯ จะนำเรื่องที่ได้มีการนำเสนอ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

error: Content is protected !!