ข่าวรายวัน » บพท.หนุน “อันดามันพัฒนาเมือง” ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนาเมือง กระตุ้นการลงทุนเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่กะรน

บพท.หนุน “อันดามันพัฒนาเมือง” ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนาเมือง กระตุ้นการลงทุนเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่กะรน

10 พฤษภาคม 2023
342   0

เมื่อวันที่ 1 พฤศภาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดเสวนา การพัฒนาความร่วมมือกระตุ้นการลงทุนพื้นที่เศรษฐกิจสุขภาพเทศบาลตำบลกะรน โดยมีนายวัลลภ นาดอน รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน กล่าวต้อนรับ นอกจากนั้นยังมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15, นายก้าน ประชุมพรรณ์ หัวหน้าคณะวิจัย บริษัท อันดามันพัฒนาเมือง จำกัด, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มอาชีพชายหาดกะรน, ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “แนวคิดกระตุ้นการลงทุน เศรษฐกิจสุขภาพ” การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับเมืองสุขภาพ และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายกฤษณ์  เตชะสัมมนา Chief Business Uni บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) , Mr James Lui General Manager Asia-Pacific Regional Center,CRSC International Co,Ltd , ดร.วินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน และผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกะรน

นอกจากนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง Wellness Wealth แผนและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจด้านสุขภาพและเวลเนส รวมทั้งกิจกรรม Ideathon ค้นหาการลงทุนในเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ตำบลกะรน ได้แก่ แนวคิดการลงทุนด้าน Wellness Real Estate การลงทุนด้าน Green Mobility และ การลงทุนด้าน Wellness Wealth

อนึ่งภาพรวมการลงทุน หลังวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มี Trend การลงทุนที่เปลี่ยนไป นักลงทุนเริ่มมองหาพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการสร้างคอนเทนท์ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม สุขภาพ การสร้าง Landmark ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ไม่พึ่งพาเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ชายหาด สําคัญที่นักลงทุนโฟกัส เช่น เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน และ หาดบางเทา (เชิงทะเล) เป็นต้น

ในส่วนพื้นที่หาดกะตะและหาดกะรน จัดเป็นพื้นที่ศักยภาพสูง มีความพร้อมในด้านความสวยงามทาง ธรรมชาติ เช่น ทะเลชายหาด ภูเขา เหมาะกับการลงทุนในธุรกิจที่เป็น Mega Trend ใหม่ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ (Branded Resident) ธุรกิจด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางเลือกใหม่ (EV Bus, EV Boat, cable car) ธุรกิจ Wellness & Healthcare และธุรกิจ Conversation Hall ขนาดใหญ่

อสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กะรน อันได้แก่ Branded Resident การพัฒนาย่านที่ พักและห้องพักสมัยใหม่ ตอบโจทย์ทั้งด้านการอยู่อาศัย การท่องเที่ยวและการลงทุน ปัจจุบันมีบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เริ่มเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น บริษัทในกลุ่ม Origin ปักหมุดลงทุน Branded Residence ในโครงการเดอะบีช พลาซ่า กะตะ เตรียมประกาศเปิดตัวโครงการในเร็ว ๆ นี้ ในอนาคตจะช่วย ส่งผลดีให้กับพื้นที่ย่านหาดกะตะ หาดกะรน ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวตาม Season เพียงกลุ่มเดียว

ธุรกิจด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น EV Bus , EV Boat , รวมไปถึงระบบขนส่งเคเบิลคาร์ ที่จะเป็นทั้ง Landmark การท่องเที่ยวแห่งใหม่ และระบบขนถ่ายนักท่องเที่ยว จากพระใหญ่สู่ชายหาดกะตะ ช่วยกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปสู่ผู้ประกอบการ และ SME ในท้องถิ่น ปัจจุบันมีบริษัท CRSC จากประเทศจีนสนใจเข้ามาศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ พัฒนาลงทุนเคเบิลคาร์เส้นทางจากสถานีพระใหญ่สู่สถานีหาดกะตะ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับ ผู้ประกอบการในพื้นที่กะตะ

ซึ่งบริษัท ซีอาร์เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอมปานี ลิมิเต็ด เป็นบริษัทของรัฐที่มี ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้กํากับดูแลโดยตรงจากคณะกรรมการกํากับและบริหารทรัพย์สินของสภาแห่งรั ฐ (SASAC) บริษัทดังกล่าว ถือได้ว่า เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ในการออกแบบวิจัยระบบการควบคุม การจราจรทางรถไฟ การผลิตเครื่องจักร และการบริหารวิศวกรรม เป็นหน่วยงานเฉพาะที่ผลิตเครื่องระบบการ ควบคุมการจราจรทางรถไฟประเทศจีน

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้โครงการเคเบิลคาร์ ภูเก็ต (Phuket Cable Car) อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่า เป็นความร่วมมือ ทางด้านการลงทุน (Urban Collaboration and Institution Arrangement) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเมืองจากนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ที่เกิดจากกลไกพัฒนาเมืองหรือที่เรียกว่า “ตัวกระตุ้นการให้เกิดการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต”

นั้นก็คือ บริษัทอันดามันพัฒนาเมือง จํากัด และภาคีเครือข่าย เป็นกลไกและฟันเฟืองหลักเพื่อใช้สําหรับขับเคลื่อนการเศรษฐกิจ ภายในพื้นที่ เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่มีความสําคัญอย่างมากในกระบวนการก่อร่างสร้างการเปลี่ยนผ่านจากเมือง ธรรมดาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ที่ชาญฉลาด โดยทีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นหน่วยตรึงความรู้ที่ได้จากปฎิบัติการ (Action research) ในพื้นที่อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังมีบริษัท Master Transport Bus จากไต้หวัน เข้ามาศึกษาดูงานลงทุนเกี่ยวกับ EV Bus ร่วมกับทางบริษัทพันธุ์ทิพย์ (บริษัทขนส่งรายใหญ่ของภาคใต้) หากในอนาคตเกิดการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพื้นที่หาดกะตะกะรนให้เป็นพื้นที่ดึงดูดใจลงทุน จากทั่วโลก

ธุรกิจ Wellness & Healthcare จัดว่าเป็นเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ด้วยความ พร้อมทางด้านธรรมชาติที่สวยงามของพื้นที่หาดกะตะ หาดกะรน ถือเป็นจุดแข็งสําคัญที่ทําให้พื้นที่มีศักยภาพ เหมาะกับการลงทุนด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งลูกค้ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูง หากเข้ามาอยู่อาศัย ในพื้นที่จะช่วยส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ล่าสุดมีบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์ม Be Healthy

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวการจองห้องพักควบคู่กับแพ็คเกจด้านสุขภาพ เริ่มเข้ามาจับคู่พันธมิตร ทางธุรกิจกับทั้งผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพในพื้นที่ภูเก็ต กอปรกับในปัจจุบัน โครงการ เดอะบีช พลาซ่า กะตะ มีการพัฒนาพื้นที่นําร่องด้านสุขภาพ Wellness Center ซึ่งตั้งอยู่ภายใน โครงการ มีบริการด้านส่งเสริมสุขภาพครบวงจร อีกทั้งในอนาคตจะเป็นโรงเรียน(นอกระบบการศึกษา) ที่ช่วย ผลิตบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่ตลาดบริการของภูเก็ตอีกด้วย

อีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจในการช่วยขับเคลื่อนและยกระดับพื้นที่หาดกะตะ หาดกะรน ให้เป็น เมืองท่องเที่ยวต้นแบบระดับโลก คือการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับกลุ่ม MICE เช่น ธุรกิจ Conversation Hall ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงาน และผู้ร่วมประชุม 2,500 – 3,000 คน ซึ่งหากมีการลงทุน พัฒนา ระบบ Infrastructure และ Facilities ต่างๆ ให้พร้อม รองรับกลุ่ม MICE จะช่วยสร้าง Magnet ดึงดูดความ สนใจของนักลงทุน และ คนที่มีความรู้ ความสามารถจากทั่วโลกมาอาศัยระยะยาวในพื้นที่ได้ ช่วยให้เกิดความ ยั่งยืนและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งภาครัฐยังสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนําไปพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มเม็ด เต็มหน่วยมากขึ้นในอนาคต

การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่า เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่กะรน โดยใช้ กระบวนการด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจเขียว ที่เน้นในเรื่องของการมีส่วน ร่วม การใช้ศักยภาพของพื้นที่ และกลไกความร่วมมือต่างๆ ซึ่ง หน่วย บพท. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทอันดามันพัฒนาเมือง จํากัด เพื่อที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน พื้นที่ ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาท ทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงาน สร้าง อาชีพ สร้างรายได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

error: Content is protected !!