ข่าวสังคม » ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบอร์ดเกมเพื่อการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบอร์ดเกมเพื่อการเรียนการสอน

13 พฤษภาคม 2023
229   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในโครงการ “การสร้างสรรค์บอร์ดเกมครูเพื่อการศึกษา CIC Print & Play” โดยมี นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววนิดา เหมรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางนิติยา ลูกสะเดา ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดร.สวพร เจริญทิพากร ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Edu Game บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ นางสาวจิราภรณ์ อาจชำนะ ครูสอนวาดภาพ เจ้าของเพจ แนน สีน้ำ อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC และตัวแทนบุคลากรครู ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับโครงการ “การสร้างสรรค์บอร์ดเกมครูเพื่อการศึกษา CIC Print & Play” ได้รับแนวคิดจากสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TKpark จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างบอร์ดเกมเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ให้แก่บุคลากรครูในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โรงเรียนพิบูลสวัสดีและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยการถอดบทเรียนในสาระวิชาต่างๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม เป็นต้น มาสร้างเป็นนวัตกรรมบอร์ดเกมหรือเกมกระดาน ที่สามารถดาวน์โหลดและนำไปพิมพ์ใช้งานได้

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการอบรมและแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ : บอร์ดเกม เช็คอินภูเก็ต จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ถอดบทเรียนจากวิชาสังคม เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และสถานที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : บอร์ดเกม ที่นี่ประเทศไทย จากโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ถอดบทเรียนจากวิชาสังคม เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และสถานที่สำคัญ คำขวัญจังหวัดต่างๆในประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : บอร์ดเกม UNO มาตราตัวสะกด จากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ถอดบทเรียนจากวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ทั้งนี้ผลงานบอร์ดเกมที่ได้รางวัล จะดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

error: Content is protected !!