ข่าวสังคม » “เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ต” @ ปลายแหลมสะพานหิน

“เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ต” @ ปลายแหลมสะพานหิน

20 พฤษภาคม 2023
310   0

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ต” ประจำปี 2566 @ ปลายแหลมสะพานหิน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกให้แพร่หลาย ถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น ให้สามารถฟื้นตัวได้หลังสถานการณ์โควิด (Covid-19) โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชนต่าง ๆ  ตลอดจนประชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมฯ   

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวถึงที่มาของการจัดงานว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก หรือ Phuket : City of Gastronomy in UNESCO Creative City Network เป็นเมืองแรกของประเทศไทยและอาเซียน และปัจจุบันเป็น 1 ใน 49 เมืองทั่วโลก อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่งดงามติดอันดับโลก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 13 คนล้านต่อปี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เพราะรายได้หลักมาจากธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาชนขาดรายได้  เทศบาลนครภูเก็ต จึงมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์อันวิกฤตนี้ โดยการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ต” ขึ้น

ซึ่งการจัดงานฯ ครั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้ผลักดันการนำทุนทางวัฒนธรรมอาหาร มายกระดับเป็นเทศกาลประเพณีระดับชาติ และนานาชาติ โดยนำนิทรรศการด้านวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร จาก 10 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ กิน ครบ รส อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน Eat Meet Taste Celebrates Food Diversity In Phuket มาจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการรังสรรค์เมนูโดยเชฟชื่อดัง

ด้วยเล็งเห็นถึงการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในการทำอาหาร จึงได้จัดให้มีการแข่งขันผัดหมี่ฮกเกี้ยน โดยเยาวชน อายุระหว่าง 12-19 ปี ,การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง , อาหารสร้างสรรค์, ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทั่วไป กว่า  145  ร้าน  และ Food Truck จำนวน 10 คัน  ตลอดจนการแสดงดนตรีของเยาวชนจังหวัดภูเก็ตด้วย

error: Content is protected !!