ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่ประชาชน

เทศบาลตำบลวิชิตมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่ประชาชน

21 พฤษภาคม 2023
288   0

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลวิชิต หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสสมศักดิ์ บุญแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ เก็บทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ผู้สอน รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2566

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วยหลักสูตร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลวิชิตจำนวนมาก

error: Content is protected !!