ข่าวสังคม » ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต

22 พฤษภาคม 2023
229   0

ขอเชิญชวน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลวิชิต เข้าร่วม “โครงการอบรมกลุ่มอาชีพตำบลวิชิต ปี 2566” กิจกรรมมีดังนี้กิจกรรมอบรมให้ความรู้


1. วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต

2. กิจกรรมดูงาน (ต้องผ่านการอบรมกิจกรรมที่1 และเลือกได้เพียง 1 รุ่นที่ท่านสนใจ)
รุ่นที่ 1 : วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมแฮนด์เมด ภูเก็ต ราไวย์
รุ่นที่ 2 : วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้

ท่านที่สนใจโปรดแตะลิงก์เพื่อกรอกใบสมัคร https://docs.google.com/…/10odllyqrL9jS…/edit
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต โทร 076-530-370 ต่อ 16 

error: Content is protected !!