ข่าวสังคม » งานป้องกันฯ ทต.วิชิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

งานป้องกันฯ ทต.วิชิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

23 พฤษภาคม 2023
328   0

ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2566 ที่บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต นางสาวภัทรวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายทนงศักดิ์ คล้ายเจริญ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำตัวแทนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทเทศบาลตำบล ระดับประเทศ ประจำปี 2566

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การดับเพลิง สถานีที่ 2 การโรยตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย สถานีที่ 3 การลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูง และสถานีที่ 4 กู้ภัยจอมพลัง ซึ่งจะมีการรวบรวมคะแนนในทุกสถานีก่อนที่จะมีการประกาศผลการแข่งขัน

สำหรับผลงานของงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลวิชิตนั้น ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ แรงใจ ที่ส่งมาให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันในปีนี้ จนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ซึ่งทางพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะยึดมั่น ตั้งใจ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการให้ความช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวตำบลวิชิต

error: Content is protected !!