ข่าวสังคม » มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมอบสิ่งของให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการอนุเคราะห์

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมอบสิ่งของให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการอนุเคราะห์

27 พฤษภาคม 2023
278   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน การสอนให้กับโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง เนื่องจากโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือมา หลังจากโรงเรียนประสบอัคคีภัยทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหาย

โดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย

1.พัดลมติดข้างฝา จำนวน 10 ตัว

2 ตู้วางชั้น 3 ชั้นของเด็กๆ จำนวน 10 ตู้

3 ทีวี 55 นิ้วสำหรับห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 1 เครื่อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 24,61.50 บาท

และเมื่อเร็วๆ นี้ ที่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ถนนเทียมประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรม ที่นำโดยนายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ได้เดินทางไป มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้ความอนุเคราะห์บ้านเด็กตะวันฉาย เนื่องจากงานฉลองครบรอบ 16 ปี เนื่องในโอกาส ที่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย จัดงานประจำปีฉลองวันครบรอบปีที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

สำหรับมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เป็นที่พักพิงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปีพ.ศ 2547 และเด็กด้อยโอกาสตามพ.ร.บคุ้มครองเด็ก 2546 เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่สดใส ด้วยการดูแลแบบฉบับแห่งครอบครัวไทย ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ปัจจุบันมีเด็กในการสงเคราะห์จำนวน 106 คน รวมเด็กก่อนวัยเรียนจากชุมชนยากจนใกล้เคียงอีก 20 คน

error: Content is protected !!