ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน

เทศบาลตำบลวิชิตพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน

1 มิถุนายน 2023
248   0

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต จัดการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้)

โดยมีอสม.ตำบลวิชิต ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการอบรม โดยมีคุณหัศนี บรรดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน”

error: Content is protected !!