ข่าวสังคม » ทต.วิชิตจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

ทต.วิชิตจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

2 มิถุนายน 2023
275   0

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง ภูเก็ต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต

โครงการฯ นี้จัดขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้น้องๆ เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องมีการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติและทักษะที่จำเป็นที่จะช่วยให้สามารถเลือกดำเนินชีวิตทางเพศอย่างมีสุขภาวะและปลอดภัย รวมถึงดำรงชีวิตกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย

error: Content is protected !!