ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน

เทศบาลตำบลวิชิตสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน

2 มิถุนายน 2023
341   0

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง ภูเก็ต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวิชิต โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วม

ทั้งนี้นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต ได้กล่าวว่า โครงการนี้จะได้สร้างศักยภาพให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อให้เครือข่ายร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้อง โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้ โดยมีนางสาวณปภัช เศรษบุบผา ประธานชมรม สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

error: Content is protected !!