ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต หนุนภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ World Art Creative City ยกระดับเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

อบจ.ภูเก็ต หนุนภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ World Art Creative City ยกระดับเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

4 มิถุนายน 2023
325   0

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรม เดอะ วิจิตรรีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาโครงการและผู้ร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนหลัก, นางนวลละออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย และนายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ศิลปินอาวุโสและที่ปรึกษานายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย

ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์” (World Art Creative City) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ โดยนำศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ระดับโลก โดยมีนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ผู้บริหารเดอะวิจิตรรีสอร์ทและประธานหอการค้าภูก็ต ตลอดจนศิลปินจากประเทศไทยและนานาชาติเข้าร่วม ในการนี้ศิลปะยังได้มีการร่วมกันวาดภาพสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตด้วย

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาโครงการและผู้ร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนหลัก กล่าวถึงความเป็นมาที่จะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ว่า จังหวัดภูเก็ตมีประวัติศาสตร์และมีความรุ่งเรืองอีกเมืองหนึ่งของไทย เป็นเมืองแห่งการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน ภูเก็ตยังเป็นแหล่งผลิตดีบุกที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของวีรสตรีไทย (ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร)

ทั้งนี้ยังเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมย่านการค้าขายที่เก่าแก่ เช่น อาคารแบบชิโนยูโรเปี่ยน ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวเพอรานากันแบบพหุวัฒนธรรมที่ถูกขนานนามว่า “บาบ๋า ย่าหยา” ดังนั้น การนำศิลปะร่วมสมัยมาร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งศิลปะและเมืองสร้างสรรค์ตามตัวชี้วัดขององค์การยูเนสโก โดยการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้บุคคลคนในพื้นที่ และศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันรับรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นทางศิลปะ

ด้านนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภูเก็ต, สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย, ศิลปินอาวุโสและที่ปรึกษานายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศ รวมถึงนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ผู้บริหารเดอะวิจิตรรีสอร์ท และประธานหอการค้าภูก็ต

ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาศิลปะเชิงปฏิบัติการให้ศิลปินระดับชาติ และนานาชาติบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน เป็นการสร้างสรรค์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองชั้นนำของโลก ส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาได้หลากหลายมิติอย่างต่อเนื่อง

นอกจากจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและเป็นที่กล่าวขานในเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าให้เมืองภูเก็ตแล้ว ยังยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย กระตุ้นการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ต้องมาเยือน มีชื่อเสียงเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม อาหาร ทั้งยังยกระดับศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความร่วมสมัยในพื้นถิ่นภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์เทียบเท่านานาชาติอย่างยั่งยืน

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รักษาและการสร้างเสริมมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ความร่วมสมัยในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยินดีร่วมสนับสนุนให้โครงการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดขององค์กรยูเนสโกอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

error: Content is protected !!