ข่าวสังคม » “มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต” จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566”

“มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต” จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566”

6 มิถุนายน 2023
264   0

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรมกะตะธานี ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566” ซึ่งมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 14 ปีที่ 16 เพื่อสืบสานความสำเร็จและสนับสนุนความยั่งยืนของชุมชนหาดกะตะน้อย โดยได้รับเกียรติจาก เรือเอกจเด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพบริเวณหาดกะตะน้อย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยเต่า, ปล่อยปลาฉลาม, ปลูกต้นจิกทะเล, ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดกะตะน้อย, การแสดงกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา , การให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในชุมชน, มอบรางวัลนักสืบสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกะตะ, มอบรางวัลผู้พิทักษ์ความสะอาดชุมชน และผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนแก่ตัวแทนกลุ่มต่างๆ และกิจกรรมปลูกป่าชุมชนกะตะน้อย ส่งเสริมศักยภาพป่าชุมชนในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้ 500 ต้น จากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ สวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เดิมชื่อมูลนิธิรักท้องถิ่น โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และผู้ประกอบการในชุมชนหาดกะตะน้อย รวมกว่า 22 ราย ได้ร่วมกันจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มูลนิธิฯ และโรงแรมกะตะธานี ได้เสริมสร้างจิตสำนึก และองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของโรงแรมและชุมชนหาดกะตะน้อย สู่ภาคปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน ในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และดูแลป้องกันมิให้ทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการจัดการน้ำดี และความปลอดภัยในชุมชนและชายหาด ตลอดการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพสุจริตในชุมชน

ทำให้ธุรกิจในชุมชนและธุรกิจโรงแรมได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือน ในส่วนบุคลากรของโรงแรมจำนวนเกือบพันคนได้รับการอบรมให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กำหนดมาตรฐาน ISO14001 และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัส

ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนกะตะน้อย ทำให้ในปีนี้ หาดกะตะน้อยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เป็นหาดที่สะอาดสวยงาม ดีที่สุดติดอันดับ 6 ในเอเชีย และอันดับ 3 ของประเทศไทย จาก Trip Advisor ความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการและผู้คนในชุมชน มีจิตสำนึกในการดูแลและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หาดกะตะน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดไปอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะในการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนหาดกะตะน้อยไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ทางมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ได้สร้างสถานีบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ชุมชนกะตะน้อย เมื่อหลายปีก่อน แต่ปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น จึงได้ปรึกษาหารือกับเทศบาลตำบลกะรน เพื่อให้เกิดการวางแผนในระยะยาวแก่ชุมชนต่อไป ถ้าได้ข้อสรุปชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต และผู้ประกอบการในชุมชนกะตะน้อย จะได้จัดทำ MOU เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และน้ำเสียในชุมชน ในโอกาสอันใกล้นี้ นายสมบัติกล่าว

error: Content is protected !!