ข่าวสังคม » ทต.วิชิต ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.โตนดด้วน พัทลุง

ทต.วิชิต ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.โตนดด้วน พัทลุง

10 มิถุนายน 2023
254   0

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง นำโดย นายวรจิต สายแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลโตนดด้วน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโตนดด้วน

ในโอกาสเข้าศึกษาภายใต้โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ในประเด็นการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวิชิต และการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต

ทั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยน – เรียนรู้ข้อมูลรายประเด็นที่คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจ พร้อมทั้งได้มีการซักถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านต่างๆ และเดินทางลงพื้นที่ไปยังบริเวณสวนศรีภูวนาถ เพื่อเยี่ยมชมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนศรีภูวนาถ) พร้อมชมเครื่องมือ อุปกรณ์ รถดับเพลิง รถน้ำ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลวิชิต

และเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต ในการดำเนินงานส่วนต่างๆ อาทิ การทำถ่านกะลาอัดแท่ง การเผาถ่านจากไม้เหลือใช้ การทำอาหารอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การหมักปุ๋ย และส่วนอื่นๆของพื้นที่อีกด้วย

error: Content is protected !!