ข่าวสังคม » มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต มอบทุนการศึกษา 326 ทุน และมอบถุงยังชีพ 3,000 ชุด

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต มอบทุนการศึกษา 326 ทุน และมอบถุงยังชีพ 3,000 ชุด

10 มิถุนายน 2023
316   0

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในงานวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี๊ยฮุด สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 326 ทุนๆ แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 200 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท,

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท, ทุนการศึกษาสายอาชีพ จำนวน 48 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท, ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน จำนวน 18 ทุน รวมเป็นเงิน 54,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีการมอบข้าวสาร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนจำนวน 23 โรงเรียนๆ ละ 5 กระสอบ รวมเป็นเงิน 149,000 บาท นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทางมูลนิธิยังได้ประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีเทกระจาด แจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 3,000 ชุด รวมเป็นเงิน 1,127,000 บาท

นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการช่วยเหลือทางด้านบรรเทาสาธาณณภัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความชื่นชมไว้วางใจจากหน่วยงานองค์กรกุศลต่างๆ ตลอดจนประชาชนเป็นอย่างดี นอกเหนือจากงาน กู้ชีพกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมูลนิธิฯ ที่ปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว

สำหรับโครงการแจกทุนการศึกษาดังกล่าว เกิดจากดำริของนางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร อดีตประธานฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ด้วยมองว่า เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เด็กทั่วไปได้เข้าถึงการศึกษา ทำให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อยอดสู่อนาคต ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!