ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลวิชิตพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน

14 มิถุนายน 2023
278   0

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต จัดการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้)

โดยมีอสม.ตำบลวิชิต ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจุฬาลักษณ์ ตันกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกับการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน” แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

error: Content is protected !!