ข่าวสังคม » เรียนรู้ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขการจัดการพื้นที่ “สวนป่าบางขนุน”

เรียนรู้ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขการจัดการพื้นที่ “สวนป่าบางขนุน”

16 มิถุนายน 2023
267   0

ด้วยความจำเป็นของกองทัพเรือที่จะต้องมีพื้นที่ตั้งหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปกป้องพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะเกาะภูเก็ตที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ นำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศเป็นอันดับ 1

โดยในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 นายเฉลิมพงศ์ แสงดี, นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ว่าที่ สส. พรรคก้าวไกล จังหวัดภูเก็ต  เขต 2 และ 3 , นายสรกฤษณ สิงห์คำ หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน, ว่าที่ ร.ต.รักศักดิ์ รักษา หัวหน้าป้องกันรักษาป่า ภก.1 (ถลาง) นางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวเดือนเมษา เครือพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านเมืองใหม่ และแกนนำ NGO จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่

ทั้งนี้พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้ชี้แจงถึงแนวทางของกองทัพเรือที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ ตอบข้อซักถามในคำถามต่างๆ พร้อมทั้งได้นำคณะเข้าไปดูจุดที่เป็นต้นน้ำ, ร่องรอยการบุกรุกและทำลายป่า ซึ่งจะเป็นการหาทางออกเพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากป่าบางขนุน เน้นการอนุรักษ์ให้ยั่งยืน

โดยผู้ที่ทำกินอยู่เดิมนั้นสามารถทำกินและเก็บผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะหารือกัน แต่ต้องไม่ทำลายสภาพป่าเพิ่ม ส่วนกรณี บ้านที่มีการสร้างขึ้นใหม่ และยังไม่มีเจ้าของมาแสดงตน ทางเจ้าหน้าที่สวนป่าบางขนุน ได้ติดประกาศให้เจ้าของมาแสดงตัวภายใน 15 วัน หากไม่มาตามกำหนดก็จะรื้อถอนบ้านที่สร้างต่อไป

error: Content is protected !!