ข่าวสังคม » นายก อบจ.ภูเก็ต จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

นายก อบจ.ภูเก็ต จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

17 มิถุนายน 2023
328   0

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่หอประชุมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัด “อบจ.ภูเก็ต วิชาการ ประจำปี 2566” (PPAO Academic  Competition 2023) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความรู้เพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของครู นักเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566  3 สนามแข่งขัน สนามที่ 1 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), สนามที่ 2 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน, สนามที่ 3 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จัดการแข่งขัน 51 รายการ  ระดับปฐมวัย 7 รายการ, ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 43  รายการ, ระดับครูผู้สอน  สำหรับปีนี้มี 1 รายการ  คือ  การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับความร่วมมือจาก 13 สถาบันการศึกษา สนับสนุนบุคลากร จำนวน 105 คน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขัน “งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ” ต่อไป

error: Content is protected !!