ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดอบรมกลุ่มอาชีพตำบลวิชิต ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวิชิตจัดอบรมกลุ่มอาชีพตำบลวิชิต ประจำปี พ.ศ.2566

19 มิถุนายน 2023
252   0

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วม

โครงการฯนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพเดิมและสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพ ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน

โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต การบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน OTOP โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต และการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต

error: Content is protected !!