ข่าวสังคม » โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รุ่นที่ 1

โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รุ่นที่ 1

27 มิถุนายน 2023
252   0

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวต้อนรับและเป็นมอบถังขยะ สื่อรณรงค์ แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการความรู้ในประเด็นบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รวมทั้งประเด็นความรู้ด้านการจัดการขยะเปียก และประเด็นด้านการจัดการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ และทักษะให้กับประชาชนให้เข้าใจถึงแนวทางในการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง สร้างแนวทางการจัดการและคัดแยกขยะเปียกโดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะเปียกในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในพื้นที่ตำบลวิชิต

error: Content is protected !!