ข่าวสังคม » ถุงสตังส์ กรุ๊ป ร่วมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดโครงการ English We Like เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะ

ถุงสตังส์ กรุ๊ป ร่วมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดโครงการ English We Like เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะ

29 มิถุนายน 2023
501   0

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ English We Like ซึ่งจัดโดย บริษัท ถุงสตังส์ Group จำกัด โดยมี นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต อาจารย์ ครู นักเรียน เข้าร่วม

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการเริ่มก่อตั้ง ที่ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภามาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “English We Like เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งส่งเสริม ให้เด็กมีเทคนิคในการจำ TGAT – Eng รวมทั้งให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

สำหรับโครงการ English We Like มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ TGAT-Eng ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วิลคอลมาเก็คดิ้ง จำกัด (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า) บริษัท ไทยเพรซิเคนท์ จำกัด (โฮมมี่) บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (ศศิ) มาร่วมขับเคลื่อนโครงการที่จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ด้านนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ English We Like ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการศึกษาที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างดี เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสากลที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ หากเด็กและเยาวชนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะช่วยเพื่อศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างแท้จริง

ดังนั้น ถือเป็นกิจกรรมที่มีการฝึกทักษะผ่านกิจกรรมมากมาย ทั้งการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการไปใช้ทำข้อสอบ สำหรับเรียนต่อหรือศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

อย่างไรก็ตาม โครงการ English We like เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่าภายใต้บรรยากาศที่ สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ

error: Content is protected !!