ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สอนจัดดอกไม้สดประเภทต่างๆ

เทศบาลตำบลวิชิตพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สอนจัดดอกไม้สดประเภทต่างๆ

29 มิถุนายน 2023
229   0

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมจัดดอกไม้สดประเภทต่างๆ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิตที่สนใจเข้าร่วมการฝึก ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองตามช่วงวัย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

error: Content is protected !!