ข่าวสังคม » พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลวิชิต

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลวิชิต

30 มิถุนายน 2023
211   0

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แก่สมาชิกอปพร.ทต.วิชิต ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลวิชิต (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่สมาชิก อปพร.ทต.วิชิต

ทั้งนี้นายสมยศ วิจักขณาวุธ ประธาน อปพร.เทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลวิชิต (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566 ซึ่งอปพร.ทุกท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบตามหลักสูตรที่กำหนด

ภายใต้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ประกอบด้วย 13 หัวข้อการอบรม อาทิ การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน การเฝ้าระวังวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือนภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น

error: Content is protected !!