ข่าวสังคม » ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จัดงานปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จัดงานปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

4 กรกฎาคม 2023
239   0

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 โดยมี นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้เป็นตัวแทนของผู้ที่เข้าร่วมในพิธีในการ เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชนนิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” อย่างยั่งยืน

โดยเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทรงห่วงใยสุขภาวะของปวงชนชาวไทย และมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

สำหรับ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของสุนัขและแมว นำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า

รวมถึงให้แนวทางการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีการให้บริการประชาชนนำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และรับการผ่าตัดทำหมันฟรี โดยตั้งเป้าไว้จำนวน 50 ตัว เพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า สู่การเป็นเมืองปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

error: Content is protected !!