ข่าวสังคม » ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต

ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต

5 กรกฎาคม 2023
267   0

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ลานด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ 1 นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้บัญชาการเหตุการณ์ การซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม

นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต ได้กล่าวว่า การซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการซักซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมของคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ให้มีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายเด็กเล็กที่อยู่ภายในศูนย์ ให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาอยู่ในศูนย์ฯแห่งนี้

โดยการซักซ้อมแผนในครั้งนี้ได้มีการสาธิตและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงในครัวเรือนแก่ผู้ปกครอง แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมทั้งจำลองแผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ พร้อมการค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่งานกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมสนับสนุนการฝึกในครั้งนี้

error: Content is protected !!