ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ลำปำ จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลวิชิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ลำปำ จังหวัดพัทลุง

8 กรกฎาคม 2023
252   0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จังหวัดพัทลุง

นำโดยนายสิทธิชาติ บุญปล้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ในโอกาสเข้าศึกษาภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในประเด็นการบริหารจัดการที่ดี ด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยได้มีการแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ข้อมูลรายประเด็นที่คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจ พร้อมทั้งได้มีการซักถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านต่างๆ พร้อมเดินเยี่ยมชมอาคารโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต และลงพื้นที่ไปยังบริเวณสวนศรีภูวนาถ เพื่อเยี่ยมชมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนศรีภูวนาถ) รถน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านงานสาธารณภัย

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต ในการดำเนินงานส่วนต่างๆ อาทิ การทำถ่านกะลาอัดแท่ง การเผาถ่านจากไม้เหลือใช้ การทำอาหารอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การหมักปุ๋ย และเยี่ยมชมศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม ศูนย์บริการสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิตอีกด้วย

error: Content is protected !!