ข่าวสังคม » อควาเรียภูเก็ตร่วมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

อควาเรียภูเก็ตร่วมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

20 กรกฎาคม 2023
256   0

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า จัดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ โดยมีการอบรมในภาคทฤษฎีและให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น โดยวิทยากร อ.สวัสดิ์ เจริญวรชัย ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย CPN และทีมลัดเดอร์ ไฟร์เซฟตี้ บรรยายและอบรมภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงที่เกิดจากถังแก๊ส การดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน การดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การดับเพลิงที่ลุกไหม้ในกระทะน้ำมัน

โดยมีพนักงานในทุกร้านค้า รวมถึงพนักงานอควาเรียภูเก็ตทุกแผนก เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายด้านความปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงแรงงานในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และในกรณีที่มีการอยพหนีไฟ ให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการ เราให้ความสำคัญกับทุกการอบรมเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

error: Content is protected !!