ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิต สร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย การประดิษฐ์กระเป๋าด้วยเศษผ้าพื้นถิ่น

เทศบาลตำบลวิชิต สร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย การประดิษฐ์กระเป๋าด้วยเศษผ้าพื้นถิ่น

20 กรกฎาคม 2023
263   0

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์พักหายใจณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้แก่ประชาชนในตำบลวิชิต

ด้วยภูมิปัญญาด้านหัตกรรม “การประดิษฐ์กระเป๋าด้วยเศษผ้าพื้นถิ่น” โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาและคุณค่าของผู้สูงอายุ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างกับกิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยอีกด้วย

error: Content is protected !!