ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมเพิ่มภูมิปัญญาขนมพื้นเมืองภูเก็ต “บ๊ะจ่างภูเก็ต”

เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมเพิ่มภูมิปัญญาขนมพื้นเมืองภูเก็ต “บ๊ะจ่างภูเก็ต”

22 กรกฎาคม 2023
297   0

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์พักหายใจ ณ เขาล้อม เทศบาลตำบลวิชิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้แก่ประชาชนในตำบลวิชิต

เพิ่มภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนในตำบลวิชิต ภูมิปัญญาขนมพื้นเมืองภูเก็ต “บ๊ะจ่างภูเก็ต” โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาและคุณค่าของผู้สูงอายุ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างกับกิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยอีกด้วย

error: Content is protected !!