ข่าวสังคม » ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่วัดพระทอง

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่วัดพระทอง

27 กรกฎาคม 2023
252   0

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมุ่งเน้นพื้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นประจำต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ และการสนับสนุนจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน เด็กนักเรียน และเยาวชน ในพื้นที่มาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สรรค์สร้างความดี ความสมัครสมานสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยมิหวังสิ่งใดตอบแทนจากการกระทำสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม

error: Content is protected !!