ข่าวสังคม » ประกาศจากฝ่ายร้านค้าแผงลอยในประเพณีถือศีลกินผักอ๊ามจุ้ยตุ่ย

ประกาศจากฝ่ายร้านค้าแผงลอยในประเพณีถือศีลกินผักอ๊ามจุ้ยตุ่ย

3 สิงหาคม 2023
272   0

ด้วยประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี2566 ซึ่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566 ทางศ่าลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ได้เปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่จะมาขายอาหารและเครื่องดื่นในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่ขายอาหารเท่านั้น มาร่วมทำบุญการใช้พื้นที่ ในงานประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย โดยผู้ทำบุญในการใช้พื้นที่ ที่มียอดตัวเลขสูงสุด จะมีสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ขายของก่อน โดยล็อคมีจำนวนจำกัด

โดยผู้ที่จะเข้ามาขายของในปีนี้ ทั้งร้านค้าเก และร้านค้าใหม่ สามารถลงทะเบียนที่ห้องธุรการของศ่าลเจ้าจุ้ยตุ่ย ในระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.และจะมีการประกาศและจัดสรรร้านค้า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จำหน่าย โดยจำหน่ายอาหาร หรือ เครื่องดื่ม เท่านั้น แต่ละร้านจะต้องติดตั้งป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน ผู้ที่เข้าประมูล มีเพียง  1 สิทธิ์ : 1 บูธ : 1 ปี (ไม่มีผลผูกพันต่อเนื่อง) 1 บูธร้านค้า เงินทำบุญใช้พื้นที่เริ่มติ้น 5,000 บาท (10 วัน)  ทุกคนมีสิทธิ์ลงชื่อเพื่อเข้าคัดเลือก ร้านค้าใดที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแตกต่างหรือแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบตัดสิทธิ์ทันที เงินทำบุญทุกบาททุกสตางค์เข้าอ๊ามทุกบาททุกสตางค์

error: Content is protected !!