ข่าวสังคม » เทศบาลเมืองกะทู้  สืบสานประเพณี โจ้กี่ต่องย่องสูจ้อ

เทศบาลเมืองกะทู้  สืบสานประเพณี โจ้กี่ต่องย่องสูจ้อ

3 สิงหาคม 2023
321   0

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี โจ้กี่ต่องย่องสูจ้อ งานแห่งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  และมีความเชื่อที่ว่า การแห่เต่าไปถวายที่ต่องย่องสูจ้อ จะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับเทศกาลโจ้กี่ต่องย่องสูจ้อ หรือการไหว้บรรพบุรษ เป็นเทศกาลที่ชาวในทูสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้ถูกส่งต่อจากบรรพบุรุษมานานกว่า 100 ปี เพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักคุณธรรม ความกตัญญู และความซื่อสัตย์ โดยในวัน 17 ค่ำ เดือน 6 ปฏิทินจีน เรียกว่า หลักโง่ยจับฉิด

จะมีการเซ่นไหว้เพื่อระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละต่อสู้เพื่อครอบครองแหล่งทำกินให้แก่ลูกหลาน ซึ่งเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะให้การปกป้อง คุ้มภัยจากอันตราย และยังเป็นการยกย่องวิญญาณที่เสียสละเพื่อพวกพ้อง อีกทั้งต้องการตอกย้ำให้คนในชุมชนร่วมกันเสียสละว่า หากเมื่อตายไปแล้วจะได้มีชนรุ่นหลังยกย่อง เช่น การจารึกรายชื่อผู้เสียสละไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็น

โดยเทศบาลเมืองกะทู้ ได้จัดให้มีการร่วมกันแห่เต่าเพื่อนำไปถวายยังศาลเจ้าต่องย่องสู ซึ่งขบวนจะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ผ่านชุมชนเมืองเก่ากะทู้ ศาลเจ้ากะทู้ เรื่อยไป จนถึงศาลเจ้าต่องย่องสู และสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนหามกันเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงศาลเจ้าต่องย่องสู นอกจากจะเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

การแห่เต่า ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวในทู เพราะตามความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา ศาลเจ้าต่องย่องสู นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งพิง เมื่อยามลูกหลานทุกข์ร้อนจะมาบนบานศาลกล่าว เพื่อขอให้เรื่องราวร้าย ๆ ผ่านไป เมื่อคำขอบรรลุตามเป้าหมาย จะนำขนมเต่ามาสักการะ ถือเป็นการขอบคุณอีกวิธีหนึ่ง

ต่องย่องสู สานสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ สามัคคี และกตัญญู เทศบาลเมืองกะทู้ จึงขอเชิญลูกหลานชาวในทู ร่วมกันรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ก่อร่างสร้างเมือง ประเพณี โจ้กี่ต่องย่องสูจ้อ ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2566 ณ ศาลเจ้าต่องย่องสู

error: Content is protected !!