ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำฟื้นฟูป่าชายเลน ในโครงการคืนน้ำใสสู่ชุมชน

เทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำฟื้นฟูป่าชายเลน ในโครงการคืนน้ำใสสู่ชุมชน

5 สิงหาคม 2023
193   0

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณชุมชนมะขามคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำฟื้นฟูป่าชายเลน (พายเรือแคนูเก็บขยะ) ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต

โดยมีนายสุรเชษฐ์ สุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล ประธานทสจ.ตำบลวิชิต และทีมสมาชิกทสจ.ตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ครู/นักศึกษา กศน.ตำบลวิชิต และประชาชนชุมชนมะขามคู่เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้มีการร่วมพายเรือแคนูเก็บขยะบริเวณชุมชนมะขามคู่ไปจนถึงคลองมุดง โดยพบทั้งขยะที่มาจากชายฝั่ง คูระบายน้ำ และขยะในทะเลจำนวนมากที่ติดอยู่บริเวณป่าโกงกาง ทำให้คุณภาพน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเสี่ยมโทรมเป็นอย่างมาก กิจกรรมนี้จึงถือเป็นการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเกิดเครือข่ายการลดขยะทะเลตั้งแต่ต้นทาง พร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ และฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองหลักในพื้นที่ตำบลวิชิตอีกด้วย

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะในทะเล ด้วยการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง กำจัดขยะด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นบ้านของสัตว์น้ำ สัตว์ทะเลต่อไป

error: Content is protected !!