ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดอบรมแกนนำเยาวชนสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

เทศบาลตำบลวิชิตจัดอบรมแกนนำเยาวชนสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

11 สิงหาคม 2023
258   0

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งมีคณะครู นักเรียน จากวัดเทพนิมิตร เป็นผู้เข้าร่วมการอบรม

โดยมีทีมวิทยากรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดในหัวข้อ การประเมินสภาวะสุขภาพตนเอง, การดูแลสุขอนามัยองค์รวม, การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่, การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการให้มีความรู้เจตคติ และทักษะทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

error: Content is protected !!