ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้นักเรียนในพื้นที่

เทศบาลตำบลวิชิตอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้นักเรียนในพื้นที่

11 สิงหาคม 2023
394   0

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในหัวข้อที่สำคัญต่างๆ

ซึ่งมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการปฏิบัติในหัวข้อ ขั้นตอนการแจ้งเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน, ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น, การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และขั้นตอนการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED

error: Content is protected !!