ข่าวสังคม » เทศบาลวิชิต กับโครงการ  Vichit Clean City ครั้งที่ 5 หมู่บ้านธารทอง 5 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

เทศบาลวิชิต กับโครงการ  Vichit Clean City ครั้งที่ 5 หมู่บ้านธารทอง 5 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

12 สิงหาคม 2023
249   0

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่หมู่บ้านธารทอง 5 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนธารทอง 5 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ลงพื้นที่หมู่บ้านธารทอง 5 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เพื่อดำเนินโครงการ Vichit Clean City ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า 2 ข้างทาง พร้อมกวาดทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาด สวยงามของทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน

error: Content is protected !!