ข่าวสังคม » วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

20 สิงหาคม 2023
348   0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการวิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ดำเนินโครงการวิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผลักดัน Soft Power ความเป็นไทย และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ด้วยการยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองภูเก็ต City of Gastronomy

กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย การสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา, สาธิตอาหารท้องถิ่น สาธิตอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในเชฟท้องถิ่น , นิทรรศการอาหาร Local Food in Phuket และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของเด็กเยาวชน และชาติพันธุ์ชาวเล ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในเรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้านอาหาร, การสาธิตอาหารที่หลากหลาย, การแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ความมีเสน่ห์ น่าหลงใหล ของจังหวัดภูเก็ต

เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย สร้างความสุข เพิ่มรายได้ และถ่ายทอดความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั้งในพื้นที่ – ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ได้รับรู้ รับทราบ นำทางสู่การเดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต เพื่อ “พลิกโฉม” ประเทศไทยและภูเก็ตสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

error: Content is protected !!