ข่าวสังคม » แอตต้า ร่วมกับบพข. นำผู้ประกอบการตลาดซาอุดิอาระเบียเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจตลาด

แอตต้า ร่วมกับบพข. นำผู้ประกอบการตลาดซาอุดิอาระเบียเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจตลาด

20 สิงหาคม 2023
391   0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมไมดา แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) นำโดย นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ, ทีมนักวิจัย และสมาชิกฯ  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวตลาดซาอุดิอาระเบีย ลงสำรวจเส้นทางและทำการพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจ ในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานวิจัย โดยการการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( บพข)

ทั้งนี้ในการเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจ นำโดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข., ผศ.อนพัทย์ หนองคู ผู้ประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.

รวมถึงคณะนักวิจัย เข้าร่วมทำกิจกรรม ทั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมระหว่างแอตต้า ซึ่งเป็นภาคเอกชน กับบพข. ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวิจัยตลาดและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวตัวจริง ให้เห็นประโยชน์ของการทำงานวิชาการมาบูรณาการกับทักษะวิชาชีพไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการจัดงานเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจที่ภูเก็ตในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานภูเก็ต โดยนายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการฯ บรรยายสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด และ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตอย่างชัดเจน

ในปีแรกของการจัดกิจกรรมแอตต้า และ บพข. ได้ทำวิจัยตลาดนำร่อง 3 ตลาด คือ อังกฤษ ซาอุดิอาระเบียและ อินเดีย ซึ่งผู้ประกอบการต่างยินดีและเห็นประโยชน์การทำงานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง สินค้า บริการ ที่ยึดแนวทาง การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ทีมวิจัย

จัดทำขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดที่ดี และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จากการทำงานร่วมกันของแอตต้า และ บพข. นำร่องในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี และจะมีการทำงานร่วมกันในปีต่อไปในการวิจัยสำหรับตลาดอื่นๆ เพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย สู่เป้าหมาย 70 ล้านคนในอนาคต

error: Content is protected !!