ข่าวสังคม » ผลการประกวดภาพถ่ายของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการประกวดภาพถ่ายของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 สิงหาคม 2023
338   0

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ ปลูกฝัง โดยนายอดุล ปลูกไม้ดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ ป่ากลางเมือง โดยนายบันเทิง อาจกล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ ข้างหน้าเป็นเขา หลังเราเป็นทะเล โดยนายกฤษณพงศ์ รัตนทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อภาพ ปะการังชาดหาดอ่าวยน-เขาขาด โดยนายราเชนทร์ วงษ์เพิก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ชื่อภาพ ปักหมุด จุดสีเขียว โดยนายภัทริน ถิตย์บุญครอง

รางวัลชมเชย 1 ชื่อภาพ เงาสะท้อนของชีวิต โดยนายกฤษกร กิตติวัฒนวงศ์

รางวัลชมเชย 2 ชื่อภาพ ปะการังเขากวางกับความสวยงามยามอัสดง โดยนายวีระ สรรพอาษา

รางวัลชมเชย 3 ชื่อภาพ กลับบ้านเรา โดยนายวิทวัส วีระสิงห์

ประเภทพิเศษ วิชิต ติดดาว รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ ทางกลับบ้าน โดยนายกฤษณพงศ์ รัตนทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ พื้นที่ปลอดภัย โดยนายภัทริน ถิตย์บุญครอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ ถนนกว้างขวาง โดยนายกฤษกร กิตติวัฒนวงศ์

รางวัลชมเชย 1 ชื่อภาพ สายสะอาด โดยนายสรายุทธ กาญจนสดุ้ง

รางวัลชมเชย 2 ชื่อภาพ ข้ามถนนถูกที่ โดยนายศิริเลิศ ผลสิน

รางวัลชมเชย 3 ชื่อภาพ ทุกชีวิตปลอดภัยในเส้นทาง โดยนายพงศ์ศิริ รักษ์ธรรมกิจ

error: Content is protected !!