ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชนในการพัฒนาตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิตจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชนในการพัฒนาตำบลวิชิต

24 สิงหาคม 2023
257   0

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชนในการพัฒนาตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตตำบลวิชิตเข้าร่วม

นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนได้มีบทบาท และเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตำบลวิชิตต่อไปได้ ซึ่งได้มีวิทยากรจากหลายภาคส่วน มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ

ได้แก่ อาจารย์เดชา สีดูกา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และอาจารย์ดาราเกตุ เพียรพุฒิกร อาจารย์พิเศษ ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาบรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “กระบวนการอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาสังคม”

อีกทั้งยังมีคุณดารารัตน์ ช่วยมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ “การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม” และคุณคณิศร แก้วทิพนิล พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต

error: Content is protected !!