ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลวิชิต

26 สิงหาคม 2023
272   0

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง ภูเก็ต นายวิเศษ สบายจิตต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลวิชิต ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วม

นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลวิชิต เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายในประเด็นรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ สุขภาและโฆษณา และสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้อง และตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลวิชิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติใช้ชุดทดสอบภาคสนาม อาทิ การทดสอบสเตียรอยด์และสารปรอทในเครื่องสำอาง การทดสอบบอแร็กซ์ เป็นต้น ซึ่งหลังจากการอบรมนี้แล้ว ทีมเครือข่ายจะทำการลงพื้นที่ให้แก่สถานประกอบการ และประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน พร้อมสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป

error: Content is protected !!