ข่าวสังคม » ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ภาษารัสเซีย ส่งเสริมทักษะภาษาและสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม

ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ภาษารัสเซีย ส่งเสริมทักษะภาษาและสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม

28 สิงหาคม 2023
327   0

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 บริเวณชั้น 2 ห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ภาษารัสเซีย โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Vladimir SOSNOV (วลาดีมีร์ วี. ซอสนอฟ) กงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกขน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้ด้วย

สำหรับศูนย์ภาษารัสเซียป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy (ASUHP) สหพันธรัฐรัสเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ภาษารัสเซียเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาและส่งเสริมวัฒนธรรมรัสเซียให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

ในเบื้องต้นนี้ กำลังเปิดหลักสูตรนำร่องระยะสั้นได้แก่ การสนทนาภาษารัสเซียขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว การอ่านและการเขียนภาษารัสเซียเบื้องต้น วัฒนธรรมรัสเซียซึ่งรวมถึงการแสดง เช่น การร้องเพลง และอาหาร เป็นต้น ให้แก่ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีศูนย์ภาษารัสเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศูนย์ภาษารัสเซียแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานที่แห่งการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่สอนไวยากรณ์และคำศัพท์ แต่ยังให้นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการได้ดื่มด่ำ กับวรรณกรรม บทกวี ดนตรี และศิลปะรัสเซีย ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของการเรียนรู้ต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลก พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ โดยมีงานบริการวิชาการและงานวิจัยผ่านความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและนานาชาติ พัฒนาวิทยาเขตภูเก็ต ยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และเป็น “ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก”

error: Content is protected !!