ข่าวสังคม » ซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ภายใต้สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

ซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ภายใต้สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

5 กันยายน 2023
321   0

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ที่อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต สถานประกอบกิจการ สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวิชิต ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม

ซึ่งการดำเนินโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย ภายใต้สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ และฝึกซ้อมการดำเนินแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัยภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดอันตรายต่อการเกิดเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่มอย่างมีขั้นตอน เป็นระบบ มีความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งถือเป็นการรองรับสถานการณ์ทั้งในช่วงก่อนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยนั้นเอง

โดยได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสาธารณภัย ในหัวข้อ “ภัยพิบัติ…ภูเก็ตพร้อมหรือยัง ?” โดย อาจารย์ณัฐธัญ ละอองทอง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการและบริหารภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (ผู้ทรงคุณวุฒิ ปภ.) รวมถึงการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

และความพร้อมในการเตรียมรับมือการเกิดแผ่นดินไหว” โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และอาจารย์ณัฐธัญ ละอองทอง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการและบริหารภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (ผู้ทรงคุณวุฒิ ปภ.) ร่วมเวทีเสวนา

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการเอาตัวรอดภายใต้สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม” โดย ผอ.เลอพงศ์ สวนสังข์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หัวหน้าทีมค้นหาและกู้ภัย ในเขตเมืองแห่งชาติ National USAR Team) พร้อมการซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการ “การอพยพภายใต้สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม”

โดยมีการจำลองสถานการณ์ การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในรถและติดอยู่ภายในตัวอาคาร ซึ่งมีทีมครูฝึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมสาธิตการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ Climate Change การเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การรณรงค์คัดแยกขยะ และผลงานด้านการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต ในโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล ในปี 2564 – 2566 ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!