ข่าวสังคม » อมร ภูเก็ตเพิร์ล ต้อนรับนักศึกษาดูงาน จากมอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อมร ภูเก็ตเพิร์ล ต้อนรับนักศึกษาดูงาน จากมอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

14 กันยายน 2023
260   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง อมร ภูเก็ตเพิร์ล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาดูงานระบบ การบริหารองค์กรสมัยใหม่ และให้ศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการ

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองในการทำงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการการผลิต การตลาดและการบัญชี และได้แวะเข้ามาเยี่ยมชม ฟาร์มและโรงงานแปรรูปอัญมณีไข่มุก อมรภูเก็ตเพิร์ล

error: Content is protected !!