ข่าวสังคม » อบต.กมลา ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และทะเล เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามและคงอยู่ต่อไป

อบต.กมลา ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และทะเล เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามและคงอยู่ต่อไป

26 กันยายน 2023
263   0


นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ได้กล่าวถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ว่า เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตำบลกมลา เป็นเมืองท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีเศษขยะพัดเข้ามายังชายหาดที่เป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น หาดกมลา และหาดลายิ เป็นต้น

ส่งผลให้ปริมาณขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาต้องเข้าดูแลและจัดการมีจำนวนที่มากขึ้น พร้อมทั้งอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ ทำให้ทะเลเสื่อมโทรม และเร่งให้สัตว์น้ำจำนวนมากต้องสูญพันธุ์หรือตกอยู่ในความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงขยะจำพวกพลาสติกจะส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์


นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกอบต.กมลา ยังกล่าวอีกว่า คณะผู้บริหารอบต.กมลาพร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จึงขอความร่วมมือประชาชนทั้งในพื้นที่ และมาท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลความสะอาด โดยทิ้งขยะให้เป็นที่ รวมทั้งการทิ้งขยะให้เป็นเวลา เพื่อป้องกันขยะตกค้างในหมู่บ้าน โดยสามารถทิ้งขยะได้ตั้งแต่ เวลา 18.00 – 24.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-385-640 ต่อ 1 – 26

error: Content is protected !!