ข่าวสังคม » ธนชาตประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 2

ธนชาตประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 2

3 ตุลาคม 2023
393   0

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย พร้อมด้วยผู้บริหารธนชาติสาขาต่างในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบเสื้อที่ใช้ในการประกอบพิธีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2566 ให้กับประธานและคณะกรรมการศาลเจ้าจำนวน 6 ศาลเจ้า ประกอบด้วย ศาลเจ้ากระทู้  ศาลเจ้ากวนอูนาบอน  ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง สะพานหิน ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าปุดจ้อ และศาลเจ้าบางเหนียว นำโดยนายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต

ซึ่งทางธนชาตประกันภัย บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารดีเด่น ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนคนไทยอิ่มบุญสุขใจระหว่างวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2566 ตอกย้ำเจตนารมย์มุ่งมั่นสืบสานงานประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมและพิธีกรรมของ 6 ศาลเจ้า เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ฟื้นการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีความคึกคักในช่วงเทศกาลปีนี้ ต่อยอดสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และสนองนโยบายภาครัฐผลักดันการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนที่มุ่งมั่นเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีความตั้งใจในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อย่างประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเทศกาลปีนี้ ธนชาตประกันภัยได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ดีอย่างทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่อง

สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมช่วงเทศกาลสำหรับ 6 ศาลเจ้า ได้แก่  ศาลเจ้ากระทู้  ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน  ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง สะพานหินศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าปุดจ้อ  และศาลเจ้าบางเหนียว นอกจากนี้ พนักงานของธนชาตประกันภัยและทีทีบี จะร่วมเป็นจิตอาสาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การจัดงานสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ สามารถรองรับประชาชนเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมงานได้เป็นอย่างดี และยังสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผักผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีความคึกคักในช่วงเทศกาลปีนี้อีกด้วย

“เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีอันเป็นมงคลนี้ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปีนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรักษาศีล ทำจิตใจให้ผ่องใส ตั้งมั่นในสิ่งอันเป็นมงคล และใช้วาระนี้ถือโอกาสเป็นการใส่ใจสุขภาพในการกินร่วมด้วย และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณลูกค้า และคู่ค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของธนชาตประกันภัยมาโดยตลอด และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เราจะรักษามาตรฐานการบริหารและบริการที่ดีเลิศไว้ พร้อมๆ กับการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าและสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายคงศักดิ์ กล่าว

ประเพณีถือศีลกินผัก 2566 (PKUKET VEGETARIAN FESTIVAL) หรือ “เจี๊ยะฉ่าย” ได้รับประกาศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขึ้นบัญชี “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2561 ด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล” ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ ตามปฏิทินจีนของทุกปี เป็นเวลา 9 วัน โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2566 เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ชาวจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมชมพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้า หรือ อ๊าม ต่างๆ มากมายตลอดเดือนตุลาคมนี้ อาทิ พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีส่งเก้ง (สวดมนต์), พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ), พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหาร), พิธีโก๊ยโห้ย (ลุยไฟ), พิธีส่งพระกิ้วอ๋องต่ายเต่ และหยกอ๋องส่องเต่

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ ของธนชาตประกันภัย ได้ที่ Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” และเฟซบุ๊กธนชาตประกันภัย Thanachartinsurance – TNI

error: Content is protected !!